O niektórych osobach można powiedzieć, że w wodzie czują się jak ryby. Nie wszyscy mają jednak tak swobodne podejście. Woda może być dla części ludzi obiektem lęku. Takie osoby przejawiają paniczny strach przed wodą, który w bardziej skrajnych przypadkach może mocno utrudniać życia. Mowa o hydrofobii. Osoby, które cierpią na tę przypadłość unikają wody – nie chodzą na basen oraz nie kąpią się w morzu oraz innych zbiornikach, ponieważ panicznie boją się utopienia. Wodowstręt może przybierać jeszcze ostrzejszą formę, kiedy ktoś ze strachu unika kąpieli lub picia. Powodem hydrofobii często są złe wspomnienia nabyte w wieku dziecięcym - na przykład bardzo wczesne wspomnienia związane z tonięciem na basenie czy w rzece. Z kolei inne osoby boją się wody, ponieważ opiekunowie przyczynili się do powstania w ich umyśle jej niebezpiecznego obrazu, na przykład ciągle przypominając o ryzyku utonięcia. Czy można poradzić sobie z panicznym strachem przed wodą? Nie jest to proste zadanie i wymaga przełamania wielu barier oraz wysiłku, ale jest to możliwe. Co prawda hydrofobia należy do tak zwanych fobii izolowanych, które objawiają się tylko w specyficznych warunkach, jednak jej skrajne formy w dużym stopniu mogą utrudnić życie chorego. Psychoterapeuci w walce z hydrofobią często stosują terapię behawioralną, polegającą na stopniowym przekonywaniu chorej osoby do wody. Poza tym w celu przełamania lęku przed wodą można wykonywać dużo prostych ćwiczeń lub zabaw oswajających ze środowiskiem wodnym. Z oczywistych względów oswajanie z wodą najlepiej wykonywać w płytkich basenach. Ponadto w przypadku hydrofobii warto zainteresować się ośrodkami pływackimi mającymi w ofercie zajęcia z osobistym trenerem, który profesjonalnie pomoże pozbyć się barier i strachu przed wodą. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepszy trener nie zastąpi profesjonalnej pomocy psychologicznej.