Jeszcze kilka lat temu, by wypożyczyć łódź, kajak czy małą żaglówkę, należało okazać kartę pływacką. Dziś osoby pełnoletnie nie mają takiego obowiązku. Dlatego warto zapytać, czym właściwie jest karta pływacka, jakie daje możliwości oraz jak można ją zdobyć? Karta pływacka to wewnętrzny, ważny bezterminowo dokument WOPR, czyli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak uzyskać kartę pływacką? By zdobyć kartę pływacką, należy zgłosić się do najbliższej jednostki WOPR i podejść do egzaminu. Taki egzamin może przeprowadzić: ratownik WOPR, starszy ratownik WOPR, instruktor lub instruktor wykładowca WOPR. Do egzaminu można przystąpić po okazaniu dowodu tożsamości i uiszczeniu opłaty w wysokości 25 zł. Jeśli osoba jest niepełnoletnia, powinna także okazać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Wymagania egzaminacyjne Egzamin może być przeprowadzony zarówno w basenie, jak i w otwartym zbiorniku wodnym. Wymagania są następujące: należy przepłynąć 200 m dowolnym sposobem w wodzie stojącej (w tym co najmniej 50 m stylem grzbietowym) lub 400 m z prądem wody (w tym minimum 100 m na plecach), skoczyć do wody z wysokości co najmniej 0,7 m, przepłynąć pod wodą minimum 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody, startując z jej powierzchni. Korzyści z posiadania karty pływackiej Co daje posiadanie karty pływackiej? Z pewnością satysfakcję. Ale czy tylko? Karta pływacka przyda się osobom niepełnoletnim, które chciałyby wypożyczyć łódź lub kajak. Jest to także dokument wymagany od osób chcących przystąpić do egzaminu na Młodszego Ratownika WOPR.