Marzysz o karierze instruktora pływania? Jeśli tak, sprawdź, jakie musisz spełnić warunki, aby nim zostać! Instruktor pływania to nie tylko specjalista, który znakomicie i bezbłędnie opanował sztukę pływania. Instruktor to także dydaktyk, który potrafi przekazać wiedzę i umiejętności swoim kursantom. Jednak same umiejętności i talent do przekazywania wiedzy nie wystarczą. Aby czynnie uprawiać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Kto może pójść na kurs instruktora pływania? Aby zostać zawodowcem, trzeba mieć ukończone 18 lat oraz mieć co najmniej średnie wykształcenie. Konieczna jest także nienaganna kondycja oraz brak lekarskich przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Co dają uprawnienia instruktorskie? Jeśli spełni się powyższe warunki, można przystąpić do kursu na instruktora pływania. Po zdaniu egzaminu otrzyma się legitymację i certyfikat uprawniające do wykonywania zawodu. Ukończenie takiego kursu i zdanie egzaminu daje możliwość pracy w związkach i klubach sportowych, rekreacyjnych, komercyjnych, a także w różnego typu ośrodkach i placówkach sportowych czy wypoczynkowych. Instruktor mający uprawnienia może również prowadzić zajęcia na obozach i koloniach czy też otworzyć szkołę w ramach własnej działalności gospodarczej. Ponadto uprawnienia instruktorskie rozszerzają kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego. Dzięki nim mogą oni prowadzić zajęcia na basenie podczas lekcji w-f.