Od jakiego stylu można rozpocząć przygodę z pływaniem? Po opanowaniu wstępnego etapu nauczania i oswojeniu z wodą, można przystąpić do nauczania stylów pływackich. Na początku instruktor pokazuje, jak pływać kraulem na grzbiecie - styl grzbietowy. Ma to swoje uzasadnienie - w stylu grzbietowym ruchy nóg i rąk są naprzemianstronne, a więc dość naturalne dla człowieka. Poza tym twarz pływaka znajduje się cały czas nad powierzchnią wody, a kontakt wzrokowy ucznia z nauczycielem jest ułatwiony. Na początku kursu, szczególnie w przypadku małych pływaków, sporo czasu zajmuje nauka tak zwanego wydechu do wody, zanurzania twarzy pod wodę i nurkowania. To kolejny argument, by rozpocząć naukę od stylu grzbietowego. Najpierw kraul na grzbiecie, później "strzałka" na brzuchu oraz kraul na brzuchu. W praktyce wygląda to tak, że bardzo często podczas pierwszych lekcji instruktor uczy równolegle podstaw stylu grzbietowego oraz pływania na brzuchu (aż do nauczenia się pływania „strzałką” na brzuchu). Później kontynuuje się naukę, kładąc większy nacisk na styl grzbietowy i powoli uczy się także tradycyjnego kraula. Dopiero później można myśleć o trudniejszych technikach, takich jak np. żabka (styl klasyczny) czy delfin (styl motylkowy).