Coraz częściej słyszy się opinie, że obecnie posiadanie karty pływackiej to przeżytek. Wszak kiedyś, by wypożyczyć małą żaglówkę czy łódkę, trzeba było posiadać taki dokument. Dziś zalecenie to nie dotyczy już osób pełnoletnich. Jakie są zatem zalety posiadania karty pływackiej? Kartę pływacką wydaje WOPR, czyli Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niewątpliwą zaletą tego dokumentu jest fakt, że nie traci on ważności i nie trzeba go odnawiać. Warto jednak zastanowić się, jakie korzyści można z niego czerpać. Gdy jesteś niepełnoletni Karta pływacka naprawdę przyda się, jeśli nie osiągnąłeś jeszcze 18. roku życia. Posiadanie karty pływackiej jest koniecznością przy wypożyczeniu sprzętu wodnego, takiego jak kajak, łódka czy mała żaglówka. Ponadto dokument ten stanowi jasny sygnał dla wypożyczalni, że potencjalny użytkownik będzie ostrożny i zachowa się odpowiedzialnie. Czy tylko satysfakcja? Gdy jesteśmy pełnoletni, nie potrzebujemy już takiego dokumentu do wypożyczania wspomnianych sprzętów. Zatem, jakie są zalety posiadania karty? Z pewnością daje ona satysfakcję! Jak wiadomo, posiadacz karty pływackiej musi zdać egzamin w WOPR. Karta jest więc dowodem na to, że bardzo dobrze opanował sztukę pływania i poradzi sobie w sytuacji kryzysowej na wodzie. Karta ma także inną ważną zaletę. Jest dokumentem wymaganym od osób, które chcą podejść do egzaminu na Młodszego Ratownika WOPR.