Wiele osób zastanawia się, co trzeba zrobić, aby zostać instruktorem pływania. Dlatego poniżej objaśniamy, czy potrzebne są do wykonywania tego zawodu specjalne uprawnienia. Aby zostać instruktorem pływania, należy przejść odpowiedni kurs i zdać egzamin instruktorski. Zatem każdy zawodowy instruktor posiada legitymację poświadczającą uprawnienia zawodowe oraz certyfikat instruktorski. Takie uprawnienia mogą być honorowane we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Kto może zostać instruktorem pływania? Przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia, posiada co najmniej średnie wykształcenie i nie była karana. Ponadto kursant musi posiadać należytą sprawność fizyczną oraz ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu. Legitymacja instruktorska Jak już wspomnieliśmy, by uzyskać legitymację – dokument uprawniający do wykonywania zawodu instruktora – trzeba zaliczyć kurs i zdać egzamin na instruktora sportu w tej specjalności. Uprawnienia te nadawane są w zgodzie z Ustawą o sporcie oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymację wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu.