Na każdej pływalni w celu zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnych użytkowników, a szczególnie uczących się pływać dzieci, stosowane są odpowiednie znaki zakazu i nakazu. Z oczywistych względów każda osoba, która zdecydowała się na korzystanie z basenu, powinna przestrzegać regulaminu obowiązującego na pływalni, a tym samym stosować się do umieszczonych w widocznym miejscu znaków.

Wśród znaków, które mogą, a nawet powinny być umieszczone na każdej pływalni, znajduje się znak nakazu zobowiązujący opiekunów dzieci do sprawowania nad nimi ustawicznej opieki podczas pobytu na pływalni. To okrągły znak o niebieskim tle, na którym umieszczona została sylwetka zanurzonego w wodzie dziecka i sylwetka osoby dorosłej. Znaki zakazu są mogą mieć zarówno kształt trójkąta, jak i koła. Na pływalniach najczęściej możemy spotkać się z zakazem skoków do wody. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji, gdy dzieci pozostają pod opieką instruktora, skoki do wody mogą być wykonywane, oczywiście z zachowaniem szczególnej uwagi przez wyżej wspomnianego opiekuna.

Na basenach powinny zostać umieszczone także znaki informacyjne. Wśród nich powinien znaleźć się znak, który informuje o głębokości wody. Do znaków informacyjnych należą także tabliczki, które mówią o tym, że przed wejściem do basenu koniecznie trzeba skorzystać z prysznica.

Znaki zakazu, nakazu i informacyjne, które powinny znaleźć się na każdej pływalni, mają zapewnić osobom korzystającym z basenu możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa. Należy się do nich bezwzględnie stosować - zarówno dla swojego bezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa pozostałych użytkowników.