Każdy powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy – dzięki zastosowaniu kilku podstawowych reguł, możemy pomóc zachować zdrowie, a nawet ocalić życie drugiej osobie. W przypadku udzielania pierwszej pomocy osobie tonącej trzeba pamiętać o kilku dodatkowych zasadach, związanych przede wszystkim z wyciągnięciem tonącego. Jak pomóc osobie tonącej? Jeśli widzimy tonącą osobę, należy szybko wezwać odpowiednie służby ratownicze oraz ratownika, jeśli jest on w pobliżu. Trzeba także zaalarmować osoby, które znajdują się w okolicy. Osobie tonącej należy rzucić koło ratunkowe, a jeśli nie ma takiej możliwości, zastosować można na przykład gałąź lub wiosło. Jeśli tonący znajduje się w zbyt dużej odległości, potrzebna będzie łódź lub ponton. Jeśli zdecydujemy się własnoręcznie wyciągnąć tonącego człowieka z wody, musimy być wyposażeni w kamizelkę ratunkową. Jeśli nie zadbamy o środki ostrożności, ryzykujemy własnym bezpieczeństwem. Innym rozwiązaniem jest utworzenie tak zwanego łańcucha pomocy, w którym osoby znajdujące się w pobliżu trzymają się za ręce i każdy z nich tworzy kolejne ogniwo łańcucha. Kiedy da się wyciągnąć tonącego na brzeg, niezbędna jest ocena jego stanu. Na początku trzeba jednak oczyścić drogi oddechowe raz oczyścić jamę ustną. Następnie należy sprawdzić, czy osoba której udzielamy pomocy, jest przytomna i oddycha. Jeśli oddech nie jest wyczuwalny, niezbędna jest resuscytacja, czyli wykonywanie wdechów ratunkowych na zmianę z uciskaniem klatki piersiowej. Akcję trzeba kontynuować do momentu przywrócenia oddechu lub przyjazdu służb ratunkowych.