Autyzm to rodzaj zaburzenia rozwojowego, do którego dochodzi na tle neurorozwojowym. Objawy zaburzenia pojawiają się w okresie wczesnego dzieciństwa i towarzyszą choremu przez całe życie. W ogromnym uproszczeniu autyzm prowadzi między innymi do zakłóceń w budowaniu relacji interpersonalnych, integracji wrażeń zmysłowych czy stereotypizacji zachowań. Uzupełniająca terapia autyzmu polega m.in. na stosowaniu odpowiednich farmaceutyków, jednak zdecydowanie najważniejsze są właściwa edukacja oraz terapia behawioralna. Dzieciom z tego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi poleca się chociażby zajęcia na basenie. Pływanie stanowi dla nich doskonałą formę ćwiczeń psychoruchowych. Zajęcia w wodzie angażują różne grupy mięśniowe, co z kolei pomaga chorym na autyzm rozwijać umiejętności motoryczne. Pływanie ma również działanie wyciszające. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie z dzieckiem zajęć na basenie jak najwcześniej, już od najmłodszych lat życia pociechy. Treningi powinny odbywać się regularnie, o stałych godzinach, najlepiej o porze, gry na pływalni nie ma tłoku. Podczas zajęć w pobliży malucha powinien znajdować się rodzić, dzięki czemu mały pływak będzie miał większe poczucie bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że w takim przypadku szczególną uwagę zwraca się na proces oswajania dziecka z wodą. Pływanie jako forma terapii zaburzeń autystycznych powinno być dla małego pacjenta przede wszystkim przyjemną zabawą, wtedy da najlepsze efekty. Pływanie w coraz głębszej wodzie i zdobywanie nowych umiejętności pozwala u małego pacjenta wykształcić poczucie pewności siebie, które z pewnością pomoże mu lepiej radzić sobie z zaburzeniem.