20.06.2015 (najbliższa sobota) organizujemy zawody dla dzieciaków pływających w Szkole Rekin. Poniżej przesyłam kilka informacji i z góry przepraszam, że nie udało się nam zamieścić tej informacji wczoraj wieczorem. III ZAWODY PŁYWACKIE DLA DZIECI „III Mistrzostwa Rekinów” Kraków , 20.06.2015 Szkoła Rekin zaprasza wszystkie dzieci, które aktywnie brały udział w zajęciach nauki i doskonalenia pływania, na III zawody pływackie organizowane przez Szkołę Rekin. Zapraszamy dzieci do wspólnej rywalizacji i dobrej zabawy a rodziców do wspólnego kibicowania małym zawodnikom . Organizator: Szkoła Rekin Agnieszka Leńczowska- Tomaszewska Champion, ul. Rzeźnicza 7/1 , 31-540 Kraków

Termin i miejsce zawodów:

- 20.06. 2015 r. (sobota) godzina:15:00 - Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta , os. Kolorowe 29, Kraków

Warunki uczestnictwa:

- Prawo startu w zawodach mają tylko dzieci uczęszczające na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania organizowane przez Szkołę Rekin, posiadające aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zgłoszone w terminie przez rodziców lub opiekunów. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w dniu zawodów lub po upływie terminu zgłoszeń.

Przepisy techniczno - organizacyjne:

- Pływalnia o dł. 25m / 4 tory, temp. wody 27–28 st C, ręczny pomiar czasu. - Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji . Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkurencją. Organizatorzy ustalają limit zawodników startujących, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w strukturze czasowo-organizacyjnej zawodów

Program zawodów:

Termin: sobota 20.06.2015 Rozpoczęcie zawodów: 15:00 ( prosimy o przybycie ok 30 minut przed rozpoczęciem zawodów) Zakończenie zawodów 18:00

KONKURENCJE:

1, 2 - 25 m stylem dowolnym na makaronie ( na brzuszku z makaronem) dziewczynki / chłopcy 5lat - 6 lat 3 , 4 - 25m stylem grzbietowym (na plecach z rękami), dziewczynki / chłopcy 6lat - 7 lat , 8 lat - 9 lat 5 , 6 - 50 m grzbietowym dziewczynki / chłopcy 10lat - 11 lat , 12 lat - starsi 7 , 8 - 25m stylem klasycznym ( żabką na brzuszku) dziewczynki / chłopcy 6lat - 7 lat , 8 lat - 9 lat 9 , 10 - 50 m stylem klasycznym dziewczynki / chłopcy 10 lat-11lat, 12lat i starsi 11 , 12 - 25m stylem dowolnym (kraul na brzuchu z rękami) dziewczynki / chłopcy 6lat-7lat, 8lat-9lat 13 , 14 - 50 m stylem dowolnym dziewczynki / chłopcy 10 lat -11lat, 12 i starsi Wybieramy jedną konkurencję do zgłoszenia (w przypadku za małej ilości zgłoszeń na daną konkurencję, zaproponujemy dziecku start w innej konkurencji)  

Zgłoszenia do zawodów:

Obowiązuje zgłoszenie dziecka, które należy wysłać mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2015( środa ) do godziny 21:00, po tym terminie już nie będą przyjmowane zgłoszenia (chyba, że będą jeszcze wolne miejsca lub ktoś zrezygnuje ze startu) Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty e-mail: szkolarekin@gmail.com W temacie należy wpisać : Zawody pływackie - 20.06.2015 - imię i nazwisko dziecka. W zgłoszeniu: imię, nazwisko, wiek, data urodzenia i wybrana jedna konkurencja w której dziecko chce startować. W wyjątkowych przypadkach Organizator może zmienić konkurencję. Np.: Temat wiadomości : Zawody pływackie – 20.06.2015 – Jan Kowalski Zgłoszenie : Jan Kowalski - 9 lat, data urodzenia: 14.02.2000r, konkurencja: 25m stylem dowolnym (kraul na brzuchu z rękami) Lista startowa będzie dostępna 15 minut przed zawodami w korytarzu na basenie.  

Zasady finansowania:

Opłata startowa wynosi 25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika, opłatę należy wpłacić na konto od razu po wysłaniu zgłoszenia dziecka W temacie zawody pływackie – imię i nazwisko dziecka ( opłata przeznaczona będzie w całości na pokrycie wynajęcia basenu, organizację, medale, dyplomy) Numer konta: Agnieszka Leńczowska Champion 31 1140 2004 0000 3002 7446 8386 lub gotówką przed lub po zajęciach na basenie Jeżeli dziecko nie wystartuje z różnych przyczyn, kwota nie zostanie zwrócona ponieważ wcześniej będą zakupione nagrody dla każdego uczestnika zawodów.  

Nagrody:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji indywidualnej przyznawane będą medale, dyplomy i drobne nagrody. Każdy uczestnik zawodów poza podium otrzyma drobny upominek i dyplom z zawodów na pamiątkę.  

Kontakt:

Agnieszka Leńczowska - Tomaszewska Tel.: 792- 608 -770 Andrzej Tomaszewski Tel.: 888- 260- 860

Informacje dla rodziców (kibiców):

Uczestnicy zawodów zobligowani są do przestrzegania regulaminu obiektu . W obrębie niecki basenowej w trakcie zawodów mogą przebywać wyłącznie sędziowie, zawodnicy biorący udział w zawodach, instruktorzy oraz osoby pomagające w organizacji zawodów Strefa dla kibiców znajduje się na trybunkach (na schodkach) Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków na hali pływalni. Wejście na trybuny tylko w klapkach, ewentualnie w folii ochronnej na obuwie. W związku z ograniczoną ilością miejsca na trybunach basenu, odzienie wierzchnie należy pozostawić w szafkach. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów ( wysłanie zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.