Mianem testu Coopera określamy czynność sprawdzenia sprawności fizycznej, która pierwotnie powstała z myślą o żołnierzach amerykańskich, jednak ze względu na swoją uniwersalność dosyć szybko znalazła zastosowanie również wśród sportowców. Test przeprowadzany jest zarówno w środowisku lądowym, jak i wodnym. Jeśli chodzi o pływanie, to test Coopera powinien się odbywać w niewzburzonej wodzie, posiadającej umiarkowaną temperaturę. Najlepsze warunki ku temu zdają się panować na basenie. Weryfikacja sprawności fizycznej zawodnika następuje na podstawie podjęcia przez niego próby pływania dowolnym stylem, nieprzerwanie przez 12 minut. Dystans testowy jest mierzony z dokładnością do 25 metrów. Co istotne, wyniki są w odmienny sposób interpretowane w odniesieniu do kobiet i do mężczyzn. Istnieją także różnice ze względu na wiek. Do oceny sprawności fizycznej zawodnika służą specjalne tabele, w których znajdują się konkretne normy. I tak na przykład, młoda, dwudziestokilkuletnia kobieta, która przepłynęła więcej niż 550 metrów oceniana jest jako osoba posiadająca bardzo dobrą kondycję. Jeśli jednak w wyznaczonym czasie pokona dystans krótszy niż 250 metrów jest to wyraźny sygnał, iż potrzeba dodatkowego treningu, bardziej intensywnej pracy nad własną wydolnością i wytrzymałością.