Skoki do wody to niezwykle widowiskowa dyscyplina sportowa, która ma naprawdę wielu miłośników. Polega na wykonywaniu skoków do wody, które są następnie oceniane przez sędziów. Warto wiedzieć, że jest to dyscyplina naprawdę rozbudowana – rodzajów skoków do wody wskazać można bowiem przynajmniej kilka. Najogólniej skoki do wody dzieli się na te wykonywane z trampoliny oraz z wieży. Jeśli chodzi o te pierwsze, wyróżnia się:

  • skok delfin;
  • śrubę;
  • auerbacha;
  • skok w przód;
  • skok w tył.
Takie same rodzaje skoków wykonuje się z wieży. Dodatkowo możliwe jest wykonanie skoku ze stania na rękach. Skoczek może skakać zarówno z miejsca, jak i z rozbiegu. Rodzaje skoków wyróżnia się, biorąc pod uwagę również to, w jaki sposób w momencie wybicia ustawiony jest zawodnik. Zwraca się także uwagę na kierunek obrotu . Możliwe jest wykonywanie skoków do wody indywidualnie oraz w parach. W tym drugim przypadku podczas oceniania skoku sędziowie biorą pod uwagę również synchronizację. Na ocenę skoku wpływ ma kilka czynników - odbicie, lot zawodnika, wejście do wody, ułożenie poszczególnych partii ciała czy wykonywane ewolucje. Skala ocen wynosi od 0 (skok nieudany) do 10 (skok idealny). Na ostateczną notę składa się suma trzech środkowych ocen wystawionych przez trzech sędziów, przemnożona następnie przez odpowiedni współczynnik trudności adekwatny dla wykonanej ewolucji.