Jak wiadomo, „czucie wody” nie jest naturalną umiejętnością człowieka. Stąd też warto nad nim pracować i cierpliwie czekać na efekty. Najlepszym ćwiczeniem, które kształtuje tę umiejętność, jest sculling. Ćwiczy się go na różnych poziomach zaawansowania, od początkującego aż po zaawansowany. Czemu służy sculling? To ćwiczenie ma na celu doskonalenie sposobu ustawiania przedramion, nadgarstków, dłoni i palców tak, aby pływanie było efektywne. Sculling poprawia czucie i chwyt wody, dzięki czemu pozwala na szybsze poruszanie się w niej. Jak ćwiczyć sculling? Podczas scullingu ciało powinno unosić się blisko powierzchni wody. Pracę nóg należy ograniczać do ruchów, które pozwolą na utrzymanie tej pozycji, a zatem nie chodzi tu o napęd wytwarzany za pomocą nóg. Niektórzy trenerzy polecają scullowanie z bańką umieszczoną pomiędzy udami. Głowę dobrze jest unieść nad wodę. Podczas przystępowania do ćwiczenia należy zwrócić szczególną uwagę na sposób ułożenia dłoni i przedramion, ponieważ jest to kluczowy element scullingu. Przede wszystkim trzeba utrzymać odpowiednie napięcie mięśni przedramienia. Ważne jest także to, aby kąt pomiędzy przedramieniem a nadgarstkiem pozostał cały czas taki sam. Kiedy uprawia się sculling? Sculling jest w dużej mierze ćwiczeniem dla umysłu. Choć ma ono wpłynąć między innymi na zwiększenie tempa pływania, nie należy wykonywać go zbyt szybko. Aby sculling przyniósł pożądane efekty, powinno się ćwiczyć starannie. Scullowanie polecane jest jako forma rozgrzewki, np. przed kraulem.